پرسشنامه رضایت مشتری

مشتری گرامی
ضمن تشکر از انتخاب شما، خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر برای بهبود توليدات شرکت هیرمند شیمی بهاران ما را یاری فرمایید.

طول عمر محصول
 عالی خوب متوسط ضعیف بد

اثرات محصول بر قطعات خودرو یا دستگاه
 عالی خوب متوسط ضعیف بد

کیفیت بسته بندی
 عالی خوب متوسط ضعیف بد

زمان تحویل
 عالی خوب متوسط ضعیف بد

نحوه ی حمل و نقل
 عالی خوب متوسط ضعیف بد

تنوع محصولات
 عالی خوب متوسط ضعیف بد