تینر کوره ای :

تینر کوره ای کاملا شفاف، بی بو، فاقد مواد معلق و رنگ می باشد. برای رنگ های کوره ای بر پایه آلکلید- آمینو، انواع کارهایی که در کوره حرارت داده می شود، رنگ های یخچال و ماشین لباسشویی استفاده می گردد.
ویژگی:
حاوی مواد نرم کننده و یکنواخت کننده جهت ایجاد بهترین یکنواختی و براقیت در رنگ اعمال شده