روغن دنده GL1 HB OIL

روغن دنده GL1 HB OIL مطابق با استاندارد ملی 2975 ، با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه شده است که جهت استفاده در جعبه دنده خودروها تحت شرایط عملیاتی متوسط مناسب می­ باشد .

کاربرد :

جعبه دنده­ های دستی

جعبه دنده­ های مارپیچی و حلزونی

مشخصات گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال °C نقطه ریزش °C دانسیته در 15°C
Kg/m3
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052
GL1
90
17 100 210 18- 895
GL1
140
23.5 110 220 15- 905