روغن موتور با چه مشخصه هایی شناخته می شود؟

مشخصه های روغن

shutterstock_161400149

-گرانروی (Viscosity) یعنی چه ؟

مقاومتی که یک روغن نسبت به جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول های آن از خود نشان می دهد، گرانروی (ویسکوزیته) نامیده می شود . گرانروی روغن با تغییر دمای روغن ، تغییر می کند و هرچه روغن گرمتر شود , گرانروی آن کمتر می گردد . از این رو همواره باید گرانروی روغن همراه با دمایی که گرانروی در آن اندازه گیری شده ، قید گردد . گرانروی روغن معمولاً در دمای ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری می شود .
– آیا شاخص گرانروی(Viscosity Index) بیانگر کیفیت روغن است ؟

شاخص گرانروی (VI) نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دما است . هرچه رقم شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد ، در اثر تغییر دما گرانروی روغن کمتر تغییر می کند و برعکس . با توجه به مطلوب بودن محدودیت تغییرات گرانروی در عموم سیستمها می توان گفت این مشخصه می تواند بیانگر کیفیت روغن باشد .
– نقطه ریزش(Pour Point) یعنی چه ؟

پائین ترین دمایی که روغن در آن دما هنوز می تواند جاری شود را نقطه ریزش نامند .

– نقطه اشتعال (Flash Point) یعنی چه ؟

نقطه اشتعال , پائین ترین دمایی است که در آن ، روغن به اندازه کافی به بخار تبدیل می شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد ، به طوری که با نزدیک کردن شعله آتش ، روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد . این آزمون برای اندازه گیری میزان آتش گیری و فرّار بودن روغن صورت می گیرد .
– چرا به روغن مواد افزودنی اضافه می کنیم ؟

چون روغن پایه که از پالایش نفت خام بدست می آید ، هنوز ویژگی های لازم برای استفاده در موتور خودروهای مدرن و ماشین آلات صنعتی را به طور کامل دارا نیست ، موادی به آن افزوده می شود تا در روغن مقاومت لازم برای شرایط سنگین کار ، حرارت و فشار زیاد موتور ، به طور بهینه ایجاد شودمهم ترین موادی که به منظور تامین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می شوند , عبارتند از :

پاک کننده ها و معلق کننده ها Dispersants & Detergents

بهبود دهنده شاخص گرانروی VI –Improvers

مواد ضداکسیداسیون Anti-Oxidants

موادضدسائیدگی Anti-Wear

مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی Anti Rust & Oxidation

مواد ضدکف Anti-Foam

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *