روغن موتور با چه مشخصه هایی شناخته می شود؟

مشخصه های روغن

shutterstock_161400149

-گرانروي (Viscosity) یعنی چه ؟

مقاومتي كه يك روغن نسبت به جاري شدن به علت اصطكاك داخلي مولكول هاي آن از خود نشان مي دهد، گرانروي (ويسكوزيته) ناميده مي شود . گرانروي روغن با تغيير دماي روغن ، تغيير مي كند و هرچه روغن گرمتر شود , گرانروي آن كمتر مي گردد . از اين رو همواره بايد گرانروي روغن همراه با دمايي كه گرانروي در آن اندازه گيري شده ، قيد گردد . گرانروي روغن معمولاً در دماي 40 و 100 درجه سانتي گراد اندازه گيري مي شود .
– آیا شاخص گرانروی(Viscosity Index) بیانگر کیفیت روغن است ؟

شاخص گرانروي (VI) نشانگر ميزان تغييرات گرانروي نسبت به تغييرات دما است . هرچه رقم شاخص گرانروي روغني بزرگتر باشد ، در اثر تغيير دما گرانروي روغن كمتر تغيير مي كند و برعكس . با توجه به مطلوب بودن محدودیت تغییرات گرانروی در عموم سیستمها می توان گفت این مشخصه می تواند بیانگر کیفیت روغن باشد .
– نقطه ریزش(Pour Point) یعنی چه ؟

پائين ترين دمايي كه روغن در آن دما هنوز مي تواند جاري شود را نقطه ريزش نامند .

– نقطه اشتعال (Flash Point) یعنی چه ؟

نقطه اشتعال , پائين ترين دمايي است كه در آن ، روغن به اندازه كافي به بخار تبديل مي شود و با هوا يك مخلوط قابل اشتعال مي سازد ، به طوري كه با نزديك كردن شعله آتش ، روغن در يك لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد . اين آزمون براي اندازه گيري ميزان آتش گيري و فرّار بودن روغن صورت مي گيرد .
– چرا به روغن مواد افزودنی اضافه می کنیم ؟

چون روغن پايه كه از پالايش نفت خام بدست مي آيد ، هنوز ويژگي هاي لازم براي استفاده در موتور خودروهاي مدرن و ماشين آلات صنعتي را به طور كامل دارا نيست ، موادي به آن افزوده مي شود تا در روغن مقاومت لازم براي شرايط سنگين كار ، حرارت و فشار زياد موتور ، به طور بهينه ايجاد شودمهم ترين موادي كه به منظور تامين ويژگي هاي مناسب به روغن پايه افزوده مي شوند , عبارتند از :

پاك كننده ها و معلق كننده ها Dispersants & Detergents

بهبود دهنده شاخص گرانروي VI –Improvers

مواد ضداكسيداسيون Anti-Oxidants

موادضدسائيدگي Anti-Wear

مواد ضد خوردگي و ضد زنگ زدگي Anti Rust & Oxidation

مواد ضدكف Anti-Foam

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *