روغن موتور بنزینی API SF/CC) HB OIL)

روغن موتور بنزینی API SF/CC) HB OIL) با سطح کیفیت  SF-CC مطابق با استاندارد ملی 4783 ، با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب تولید شده است که جهت استفاده در کلیه خودروهای بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ و سوپرشارژ در شرایط کارکرد عادی در صورتی که با استانداردهای ذکر شده مطابق باشد ، مناسب است . بهترین کارکرد این روغن موتور تا 6000 کیلومتر می باشد .

بسته بندی : 1، 4، 20 و 208  لیتری

 

مزایا :

 

    • خاصیت ضد اکسیداسیون و پاک کنندگی قطعات موتور

 

    • خاصیت ضد سائیدگی

 

    • پایداری حرارتی مناسب

 

    • TBN مناسب جهت جلوگیری از خوردگی

 

 

 

مشخصات فیزیکی-شیمیایی گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
  SF/CC
20W50
15/5 151 244 24- 880 8

 

 

سطوح کیفیت :

 

API   SF/CC

 

ISIRI   4783