روغن موتور دیزلی API CD HB OIL

روغن موتور دیزلی API CD HB OIL مطابق با استاندارد ملی ایران 1342؛ با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب با قلیاییت بالا برای جلوگیری از خوردگی قطعات موتور ، جهت مصرف در ماشین آلات دیزلی سنگین راهسازی و سوپرسارژ به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید شده است . بهترین کارکرد این روغن موتور تا 6000 کیلومتر می باشد .

مزایا :

    • قلیاییت مناسب جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده

 

    • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب

 

    • خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور

 

    • خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به جمع آوری دوده از سطح موتور و کاهش رسوب می شود.

 

مشخصات گرانروی  100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
CD
50
19 100 240 9- 889 9.2
CD
40
15 95 235 15- 885 9.5

سطوح کیفیت :

API CD

ISIRI 1342

بسته بندی : 1، 4، 20 و 208  لیتری