روغن هیدرولیک HB OIL در گروه HH

روغن هیدرولیک HB OIL در گروه HH در انواع گرید VG 22 ، VG 32 ، VG 46 ، VG 68 ، VG 100 ، VG 150 با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و افزودنی ­های مناسب تولید می­ شود که قابلیت استفاده در سیستم­ های هیدرولیک و انتقال قدرت مطابق با استاندارد مربوطه را داراست .

ویژگی­ ها :

    • روانکاری مناسب در سیستم­ های انتقال قدرت با توجه به نوع سیستم هیدرولیک

 

    • خاصیت ریزشی مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی

 

مشخصات  گرانروی
۱۰۰°C
 گرانروی
۴۰°C
شاخص گرانروی نقطه اشتعال °C نقطه ریزش °C دانسیته در ۱۵°C Kg/m3
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052
۲۲ HH ۴ ۲۲ ۱۰۰ ۲۲۰ ۳۰- ۸۶۸
HH 32 ۵٫۵ ۳۲ ۱۰۰ ۲۲۶ ۳۰- ۸۶۵
HH 46 ۴۲۱۳۰ ۴۶ ۹۵ ۲۲۴ ۲۷- ۸۸۴
HH 68 ۸ ۶۸ ۹۵ ۲۳۴ ۲۴- ۸۸۴
۱۰۰ HH ۱۰٫۷ ۱۰۰ ۹۵ ۲۴۴ ۲۱- ۸۸۴
۱۵۰ HH ۴۲۱۳۸ ۱۵۰ ۹۵ ۲۵۶ ۱۸- ۸۸۴

سطوح کیفیت :

ISIRI 6423

بسته بندی: ۱ ، ۴ ، ۲۰ و ۲۰۸ لیتری