روغن هیدرولیک HB OIL در گروه HH

روغن هیدرولیک HB OIL در گروه HH در انواع گرید VG 22 ، VG 32 ، VG 46 ، VG 68 ، VG 100 ، VG 150 با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و افزودنی ­های مناسب تولید می­ شود که قابلیت استفاده در سیستم­ های هیدرولیک و انتقال قدرت مطابق با استاندارد مربوطه را داراست .

ویژگی­ ها :

    • روانکاری مناسب در سیستم­ های انتقال قدرت با توجه به نوع سیستم هیدرولیک

 

    • خاصیت ریزشی مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی

 

مشخصات  گرانروی
100°C
 گرانروی
40°C
شاخص گرانروی نقطه اشتعال °C نقطه ریزش °C دانسیته در 15°C Kg/m3
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052
22 HH 4 22 100 220 30- 868
HH 32 5.5 32 100 226 30- 865
HH 46 42130 46 95 224 27- 884
HH 68 8 68 95 234 24- 884
100 HH 10.7 100 95 244 21- 884
150 HH 42138 150 95 256 18- 884

سطوح کیفیت :

ISIRI 6423

بسته بندی: 1 ، 4 ، 20 و 208 لیتری