(1600) 206

206 1800

نام برند:  پژو 

مدل  : (1600) 206

روغن موتور  پیشنهادی : 

API    SL/CF

بسته بندی :  4  لیتری

 

مشخصات گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SL/CF 5w40 15 150 215 33- 885 9.5
SL/CF 10w40 15 156 226 30- 865 9.6
SL/CF 20w50 19 135 226 39- 884 9.2


ویژگی ها:

  • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
  • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
  • خاصیت ضد کف مناسب
  • خاصیت پاک کنندگی مناسب جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
  • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
  • خاصیت ضد سائیدگی عالی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • حفظ گرانروی روغن در تمام فصول
  • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
  • TBN بالا جهت جلوگیری از خوردگی