Mazda323

mazda323

نام برند:  مزدا

مدل    : 323روغن موتور  پیشنهادی 1: 

API    SL/CF

بسته بندی :  4  لیتری

 

مشخصات گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896

SL/CF

5w40

15 150 215 33- 885 9.5

SL/CF

10w40

15 156 226 30- 865 9.6

SL/CF

20w50

19 135 226 39- 884 9.2


ویژگی :

 • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
 • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
 • خاصیت ضد کف مناسب
 • خاصیت پاک کنندگی مناسب جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
 • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • خاصیت ضد سائیدگی عالی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • حفظ گرانروی روغن در تمام فصول
 • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
 • TBN بالا جهت جلوگیری از خوردگی

روغن موتور  پیشنهادی 2:

API SJ/CF

بسته بندی: 4 لیتری

 

مشخصات گرانروی 100°C Cst شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SJ/CF
10W40
15 165 220 30- 870 9.5
SJ/CF
15W40
15 140 220 27- 875 9.5
SJ/CF
20W50
19 142 206 24- 877 9.3

 

ویژگی :

 • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
 • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
 • خاصیت ضد کف مناسب
 • پایین بودن فراریت
 • خاصیت ضد سائیدگی عالی
 • استارت آسان موتور در دماهای پایین
 • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
 • TBNمناسب جهت جلوگیری از خوردگی