PK

pk

نام برند:  رنو

مدل    : پی کی

روغن موتور  پیشنهادی : 

API    SG/CD

بسته بندی: 4 لیتری

مشخصات گرانروی
100°C

Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته
°15 C
Kg/m3
قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SG/CD
10W40
15 150 210 30- 872 9
SG/CD
15W40
15 135 226 27- 875 9
SG/CD
20W50
19 135 226 24- 884 9

 

ویژگی :

  • خاصیت ضد اکسید کنندگی و ضد زنگ زدگی
  • خاصیت پایداری برشی مناسب و مقاوم در برابر حرارت
  • خاصیت ضد کف مناسب
  • پایین بودن فراریت
  • خاصیت ضد سائیدگی عالی
  • استارت آسان موتور در دماهای پایین
  • محافظت از موتور در شرایط کارکرد متفاوت آب و هوایی
  • TBN مناسب جهت جلوگیری از خوردگی