Teana

teana

نام برند:  نیسان

مدل    : تیناروغن موتور  پیشنهادی 1: 

API    SN

بسته بندی: 4 لیتر

 

مشخصات فیزیکی-شیمیایی گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SN
5W50
19 150 210 45- 870 9.5
SN
5W30
11.5 165 210 42- 865 9.5
SN
5W40
15 165 210 42- 865 9.6

ویژگی :

 • حفاظت از موتور از طریق به جریان انداختن سریع روغن در لحظه استارت
 • خاصیت انتقال سریع حرارت در موتورهای با شتاب و قدرت بالا
 • خاصیت روان­ کنندگی بسیار بالا در دماهای پایین
 • قدرت پاک کنندگی بسیار بالای موتور از لجن­ها و رسوبات
 • کمک به کاهش سایش موتور در دمای بالا از طریق حفظ پایداری ویسکوزیته
 • کمک به کاهش مصرف و افزایش عمر و کارایی روغن

روغن موتور  پیشنهادی 2:

API    SM/CF 

بسته بندی : 4  لیتری

 

مشخصات گرانروی 100°C
Cst
شاخص گرانروی نقطه اشتعال
°C
نقطه ریزش
°C
دانسیته در 15°C Kg/m3 قلیائیت کل MgKOH/g
روش آزمون ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM
D-445 D-2270 D-92 D-97 D-4052 D-2896
SM/CF
5W40
15 150 210 33- 870 7.5
SM/CF
10W40
15 165 226 30- 865 7.5

 

ویژگی :

 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا
 • خاصیت پاک کنندگی مناسب جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
 • خاصیت ضد سائیدگی عالی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسیداسیون جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • افزایش طول عمر موتور و قدرت موتور
 • حفاظت مناسب از قطعات در برابر عوامل اسیدی
 • حفظ گرانروی روغن در تمام فصول
 • روانکاری قطعات در دماهای پایین به ویژه در لحظه استارت زدن