Motor Oil.tif.imagep.25.0.684.500عیب یابی سیستم روغن کاری

عیب یابی سیستم روغن کاری بسیاری از مردم معتقدند که تا زمانی که فشارسنج روغن عدد نرمالی را نشان می دهد یا چراغ روغن چشمک نمی زند پس مقدار زیادی روغن در موتور وجود دارد.

متاسفانه این چنین نیست ، پایین بودن چراغ روغن نشان دهنده پایین بودن فشار روغن است نه سطح واقعی .

بالا بودن دور موتور سبب افزایش دما و کاهش ویسکوزیته روغن می شود در این حالت روغن به اسانی از رینگ ها می گذرد و به محفظه احتراق می رسد و در انجا می سوزد .

وقتی به دلیل آسیب دیدگی رینگ روغن ، یا چسبندگی آن به پیستون ، روغن توسط آن به سمت محفظه کارتر جاری نشده و روغن زیادی در محفظه احتراق باقی بماند ، این روغن سوخته و سبب کاهش شدید میزان روغن موتور می شود که به آن روغن سوزی گفته می شود . نشانه بارز این نوع مصرف روغن خروج دود آبی از اگزوز خودرو به دلیل  ناقص سوزی روغن می باشد .

یکی دیگر از علت های روغن کم کردن خرابی کاسه نمد های موتور می باشد ، در صورت خرابی کاسه نمد روغن از موتور نشت کرده و روی زمین لکه هایی به جا می گذارد ، نشتی روغن می تواند به دلیل شل بودن اتصال یا فیلتر یا از کاسه نمد یا واشر خراب باشد .

تا چه میزان کم کردن روغن موتور مجاز است ؟

روغن موتور کارنکرده مجموعه ای از ترکیبات سبک و سنگین نفتی است که در کنار هم گرانروی مناسبی را برای کار در موتور ایجاد می نماید . در ساعات اولیه کارکرد موتور به دلیل بالا رفتن دمای کاری ، اجزای سبکتر روغن به تدریج بخار شده و از سیستم خارج می شوند . خروج این ترکیبات علاوه بر کاهش میزان کل روغن ، سبب افزایش نسبی گرانروی روغن نیز می گردد . این کاهش روغن برای روغنهای نفتی (معدنی) غیر قابل اجتناب بوده و آن را با آزمون شبیه سازی شرایط موتور (یا آزمون Noak )اندازه می گیرند که استاندارد های مختلف  تا 10 درصد وزنی کاهش روغن را مجاز دانسته اند .

در هنگام کارکرد موتور مقادیری از روغن برای روانکاری حرکت پیستون در سیلندر مقادیری از روغن به سطح داخلی سیلندر پاشیده می شود که به هنگام حرکت پیستون توسط رینگ روغن جمع آوری شده و به کارتر بر می گردد. اگر رینگ روغن کار خود را صد در صد و کامل انجام دهد و هیچ روغنی در سطح داخلی پیستون باقی نماند ، به دلیل عدم روانکاری حرکت پیستون در برگشت به داخل سیلندر سبب سایش آن شده و مشکل آیینه ای شدن سیلندر رخ می دهد .

برای حل این مشکل سطح داخلی سیلندر را با شیارهای بسیار ریزی ماشین کاری می نمایند که به آن شیار های شانه تخم مرغی گفته می شود . این شیار ها سبب باقی ماندن مقادیر بسیار کمی از روغن بر روی سطح سیلندر می شود که روانکاری حرکت برگشتی پیستون به داخل سیلندر را تضمین می نماید . وجود این مقدار از روغن در محفظه احتراق که زمان انفجار سوخت ، سوخته و بخار می شود ، سبب می شود تا میزان کل روغن تا حد چشمگیری کاهش یابد . سازندگان موتور این مقدار را در خودرو های سواری تا حد نیم لیتر در هزار کیلومتر مجاز می دانند . در مورد خودرو های دیزل این مقدار چشمگیر تر است به صورتی که برخی از این خودرو ها در حالت طبیعی تا 0.02 درصد مصرف سوخت ، روغن می سوزانند که این میزان معادل 4/5 لیتر روغن در هزار کیلومتر است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *