فاکتور های تعیین کننده در انتخاب روغن موتور:

  1. فاکتور API روغن موتور

شاخص American Petroleum Institute یا API نشان دهنده ی کیفیت روغن موتور میباشد.

این شاخص با دو حرف انگلیسی نمایش داده میشود که حرف اول نشان دهنده ی بنزینی یا دیزلی بودن و حرف دوم نشان دهنده نوع کیفیت روغن موتور می باشد.

شاخص های قدیمی به صورت SA /SB/SC/SD/SE/SF است که این روغن موتورها از کیفیت پایینی دارند و می توان گفت استفاده از این روغن موتورها در خودروهای امروزی کاملا منسوخ شده است. امروز بیشتر از روغن موتور‌هایی با شاخص SJ/SL/SM/SN استفاده می‌شود.

نکته ی قابل توجه این است که بهتر است از روغن موتور‌هایی با شاخص کیفیت بالاتر برای موتور خودرو خود استفاده کنید. در حال حاضر بالاترین کیفیت روغن موتور تولید شده SN است.

  1. فاکتور SAE ( غلظت روغن موتور )

یکی از فاکتور های مهم در انتخاب روغن موتور ویسکوزیته ( غلظت ) روغن موتور می باشد. یعنی غلظت روغن موتور باید به چه میزان باشد تا با توجه به نوع کارکرد موتور و شرایط آب و هوایی، روغن موتور بهترین عملکرد را داشته باشد.  این فاکتور که با حرف W  نشان داده میشود بر روی روغن موتورها به صورت ذیل قرار داده شده است:

SAE: 10W-40 , 05W-40 , 05W-30 , 10W-30 , 20W-50 , 0W-20

به این صورت که عدد قبل W  نشان دهنده گرانروی روغن در دمای پایین ( فصل زمستان) می باشد که هرچه این عدد کوچکتر باشد روغن رقیق تر است ودر فصل زمستان روغن باید رقیق باشد تا به خوبی کار کند زیرا اگر غلیظ باشد روغن به سختی بین اجزای موتور به گردش در می آید و به موتور و اجزای داخلی موتور آسیب وارد میشود. برای مثال روغن های ۰W-20/ 0W-30/ 0W-40/ 5W-30/ 5W-40  برای شهر های سردسیر مناسبتر می باشند.

عدد بعد W  نشان دهنده گرانروی روغن در دمای بالاتر ( فصل تابستان) می باشد که هرچه این عدد بزرگتر باشد روغن غلیظ تر است.

به طور مثال در شهر های جنوبی کشور اگر روغن رقیق باشد کارایی خود را از دست میدهد. بنابراین باید از روغن موتور هایی با غلظت بالا استفاده کنیم. برای مثال روغن موتورها ۱۵W-50/ 20W-50/ 10W-40/ 10W-50برای شهر های گرمسیر مناسبتر می باشند.

روغن موتور - ویسکوزیته

  1. فاکتور روغن پایه موتور

روغن موتورهای تولید شده بر اساس نوع پایه روغن موتور تولید به ۳ نوع زیر تقسیم بندی می شوند:

  • روغن موتور مینرال (Mineral)
  • روغن موتور نیمه سنتتیک (Semi Synthetic)
  • روغن موتور سنتتیک یا تمام سنتتیک  (Full Synthetic)

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *